• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Onderscheiden door middel van organisatie-innovatie

Onderscheiden door middel van organisatie-innovatie

Wanneer het gaat over innovatie, wordt er vaak gedacht aan het maken van nieuwe producten, of het verbeteren van al bestaande producten. Daarnaast is procesinnovatie ook erg bekend. Wat misschien minder vanzelfsprekend is wanneer het om innovatie gaat, is organisatie-innovatie. Niets is minder waar wanneer gezegd wordt dat innoveren in het bedrijf even belangrijk, als misschien wel belangrijker is dan productinnovatie. De overheid probeert organisatie-innovatie dan ook te stimuleren met het aanbieden van subsidie. 

 

Wat is organisatie-innovatie?

De betekenis van organisatie-innovatie zit hem eigenlijk al in de naam. Het gaat namelijk om vernieuwingen of verbeteringen op gebied van de organisatie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vernieuwing van de organisatiestructuur of arbeidsorganisatie. Organisatie-innovatie heeft ook wel veel overeenkomsten met sociale innovatie. Hierbij gaat het namelijk om het ontwikkelen van nieuwe organisatievormen. Logischerwijs zijn deze dan ook specifiek gericht op de mens, de werkende in de organisatie. 

 

Kenmerken van innovatieve organisaties

Innovatieve organisaties kennen verschillende kenmerken. Vaak wordt er bij innovatie gedacht dat een bedrijf heel creatief moet zijn. Maar dit hoeft niet perse zo te zijn. Innovatie kan namelijk ook betrekking hebben op kleinere verbeteringen. Een van de eigenschappen die je wel als onderneming moet hebben is dat je durvend bent. De drempel om te gaan innoveren kan soms namelijk best hoog zijn. Het vergt dan ook wel wat moed om je ertoe te zetten. Risico’s horen hier bijvoorbeeld ook bij. Daarnaast is het belangrijk om zo wel ruimdenkend, nieuwsgierig, maar ook realistisch te zijn. Out-of-the-box denken is typisch iets wat bij innovatie hoort. Denk daarom breder dan vastgeroeste idealen en wees nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om wel realistisch te blijven. Houd dus, ondanks dit out-of-the-box proces, oog op je doelen. Innoveren kun je niet in één dag regelen dus gun het ook de tijd die hiervoor nodig is.

 

De SLIM-subsidie voor het stimuleren van innovatie

Wanneer jij je als organisatie wilt inzetten op scholing en graag wilt blijven ontwikkelen binnen de organisatie, dan is de SLIM-subsidie wellicht heel erg interessant. met de SLIM-subsidie kun je namelijk subsidie krijgen voor allemaal verschillende projecten die gericht zijn op scholing en ontwikkeling. SLIM staat dan ook voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. SLIM is er voor vier verschillende projecten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verkrijgen van loopbaanadviezen voor werknemers in de onderneming, het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van bedrijfsopleiding, maar ook het ontwikkelen van een methode dat werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens het werken.

Voor meer informatie over de SLIM-subsidie en andere subsidies: https://www.leap.nl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *