• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Incassobureau: wat zijn je rechten?

Soms komt het voor dat je een product hebt besteld bij een webshop en dat je dit product wel al ontvangen hebt maar het bedrag nog niet hebt betaald. Als je de betalingsherinneringen negeert kan een incassobureau je een brief sturen met het verzoek het bedrag, plus een eventuele boete te betalen. Je dient dit dan binnen een bepaalde termijn te doen anders krijg je een aanmaning en wordt de boete verhoogd. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de boete van een incassobureau, of met de brief dat je een bepaald bedrag aan een webshop moet betalen. Dan kun je daar in sommige gevallen bezwaar tegen indienen. In de meeste gevallen krijgt het incassobureau echter gelijk, en moet je het bedrag alsnog betalen inclusief de boete.

 Bezwaar indienen bij de schuldeiser

Betreft het een te betalen product bij een webshop waarom dat incassobureau je benaderde? Allereerst kun je het juridisch loket bellen. Er is altijd een aardige medewerker of medewerkster die je te woord kan staan over jouw contact met het incassobureau. Je vertelt je verhaal en zij maken dan een dossier aan. Indien je hen nog eens terug belt kunnen ze eenvoudig het dossier weer opzoeken. Je kunt hen advies vragen over wat in jouw specifieke geval handig is om te doen. Op de website van het juridisch loket kun je tevens een voorbeeldbrief vinden die je kunt sturen naar het incassobureau en de schuldeiser, bijvoorbeeld een webshop. Dit is een leidraad voor jou indien je bezwaar wilt maken tegen de kosten van een incassobureau. Je kunt dan bijvoorbeeld vermelden dat je niet eerst een betalingsherinnering gehad hebt. Of dat je geen informatie hebt gehad over hoogte van de incassokosten, enzovoorts. Of misschien vind je het onterecht dat je het überhaupt moet betalen. Als je er dan met de schuldeiser niet uit komt kun je wederom contact opnemen met het juridisch loket.

 Een brief schrijven naar de officier van justitie

Indien het een boete van het incassobureau betreft waar je het niet mee eens bent kun je een brief schrijven naar de officier van justitie. Ook hierover kun je natuurlijk eerst het juridisch loket om advies vragen. Meestal kom je niet onder de boete uit, dit zal het juridisch loket je ook zeggen, maar wie niet waagt wie niet wint. Indien het een verkeersboete betreft kun je naast het schrijven van een brief online bezwaar maken via het Digitaal Loket Verkeer. Je gaat dan administratief in beroep. Daarna heeft de officier van justitie nog zestien weken de tijd om een beslissing te nemen. Vervolgens zijn er diverse opties. Of je hoeft geen boete te betalen, ook niet aan het incassobureau (of hij wordt lager), of je moet hem wel betalen, en als laatste optie wordt je bezwaar helemaal niet behandeld. Indien het verkeersboetes betreft of boetes voor schade die je gedaan hebt aan bijvoorbeeld een anders voertuig kom je er vaak niet onderuit. Sommige boetes moet je immers gewoon betalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *